Tiền ” Đồng môn ”

vừa xong - - Chị đàn bà nọ có tánh hễ mỗi lần đi chợ là y như rằng phải ăn quà cho đã thèm.Bữa nọ trên đường đi chợ, chị ta vừa đi vừa tính để k

CỨ BẢO TUỔI SỬU CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

vừa xong - Đồn rằng có một ông huyện rất thanh liêm, không ăn của đút bao giờ.  Bàhuyện thấy tính chồng như vậy cũng không dám nhận lễ của

Lấy Đâu Ra Mà Rặn

11 phút trước - Có một anh học trò, thầy ra cho một bài văn khóquá. Anh ta làm ba ngày ba đêm vẫn không xong, cứ hết đứng lại ngồi,thở vắn than dài

Lấy đâu ra mà rặn

11 phút trước - - Làm văn có khó bằng tôi rặn đẻ không, anh?Anh chồng phì cười, đáp:- Trời ơi! Khó gấp mấy lần chứ! Đẻ thì có con ở

Là mình hay là sư?

11 phút trước - Một anh ngủ mê đến nỗi anh em bạn đùa, cạo trọc đầu, khiêng bỏ vào chùa, vẫn không hay biết gì cả.Khi tỉnh dậy, anh ta thấy mình nằ

Chống chế

12 phút trước - Nó thưa, vẻ tội nghiệp:- Oan cho con lắm. Con chỉ lấy sợi dây thừng mà thôi.Quan lại hỏi:- Thế, đầu sợi dây có trâu không?

Hiểu lầm hay đùa dai

15 phút trước - Một ông khách gọi điện thoại đặt mua một vòng hoa phúng đám tang với hàng chữ như sau: "Hãy yên nghĩ, sẽ gặp nhau."Một

Dốt như bò

18 phút trước - Một anh học trò ngồi học ra rả suốt đêm. Con bò nằm nghe than thở với con gà:- Anh ta bắt đầu đi thi thì mày chết, anh ta thi đ

ĐÓN LÊN TỈNH RỒI

18 phút trước - Một anh ngồi chuyện với bạn, dám nói khoác rằng:-Nhà tôi có một con trâu đi mỗi ngày một nghìn dặm, một con gà gáy đủ năm canh, một c

Chết hóc

26 phút trước - Có một anh hễ nhà có giỗ thì đem chén hạt mít ra mời khách uống rượu.Khách đang ngồi uống, bỗng một ông ôm mặt khóc. Chủ n

Nói chữ

27 phút trước - Anh nọ nghe lỏm người ta, lúc ngồi ăn, thường hay nói đến hai chữ tửu,sắc. Anh biết tửu là rượu, còn sắc thì đoán là cơm

Chàng rể bé

27 phút trước - Có một anh mới tí tuổi đã đi làm rể. Lần nào đến nhà bố vợ, cha cũng phải đi cùng. Một hôm nhà bố vợ có giỗ, cho người mời cả hai cha c

Diệu Kế

28 phút trước - Một quan võ có tính sợ vợ. Một hôm, đang cầm cự với giặc ở biên thùy, bỗng nghe tin mật báo là phu nhân đang ở sau lưng xông tới để hỏi

Diệu Kế

29 phút trước - Một quan võ có tính sợ vợ. Một hôm, đang cầm cựvới giặc ở biên thùy, bỗng nghe tin mật báo là phu nhân đang ở sau lưngxông tới để h

Diệu kế

29 phút trước - Một quan võ có tính sợ vợ. Một hôm, đang cầm cự với giặc ở biên thùy, bỗng nghe tin mật báo là phu nhân đang ở sau lưng xông tới để h

Tính hay quên

30 phút trước - Có anh chàng tính hay quên, chẳng làm ăn gì được cả. Vợ buồn bực lắm mới bảo:- Bây giờ không nhẽ lại cứ ngồi đó mà ăn không mãi, ph

Diệu kế

30 phút trước - Kẻ đưa kế này, người bày mưu nọ, tướng quân đều thấy không ổn. Bỗng một viên quân sư, vốn dòng râu quặp, tiến lại tâu rằng:- Trướ

Tè dầm

40 phút trước - Bờm bị mắc bệnh hay tè dầm trong đêm mà mà xấu hổ không dám thổ lộ cùng ai. Sau khi suy nghĩ một thời gian dài, lão quyết định đi gặp b

Bắt bẻ

40 phút trước - Bữa nọ có người mời thầy đồ đi ăn cỗ. Thầy cho một cậu học trò nhỏ theohầu. Ăn xong, thấy trên đĩa còn nhiều bánh, thầy muốn lấy vài

Thứ quý nhất trong nhà

46 phút trước - Xóm kia, có anh chàng nhậu dữ lắm, nhà nào có đám giỗ, ảnh cũng giả bộ lỡ bước tới lui.Một bữa, khi đang ăn đám kỵ cơm bên lối xóm thì