Truyện Cười   Truyện cười dân gian


Chủ đề Trả lời Hoạt động
Truyện cười Chia phần 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Ngớ ngẩn 1 Tháng Tư 18, 2020
Người ta đã sợ thì để cho người ta sợ chứ 1 Tháng Tư 18, 2020
Túng không nuôi nổi con vịt 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười CHẲNG PHẢI TAY ÔNG 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Chả con nào nhỏ cả 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Thư Gửi Bà Giáo Thụ 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười TIẾNG ĐÀN BẦU 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Cứng hơn 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Ông ơi! sao cười 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Chết cả đời 1 Tháng Tư 18, 2020
Cấy Rẽ Ruộng Bà Chúa Liễu 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Dê con không nghe lời mẹ 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Cục đá biết la! 1 Tháng Tư 18, 2020
Gặp cô hàng mắm tôm chợ Đồng Xuân 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Sát Sinh Tội Nặng Lắm 1 Tháng Tư 18, 2020
Giống mèo cũng khôn ngoan và lý sự 1 Tháng Tư 18, 2020
Chiêm bao thấy chết ngàn năm 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Chúa Ngủ Ngày 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười SỢ CHẾT CỨNG 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười KÊU TRƯỚC LÊN LÀ VỪA 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Con Giun Đất 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Khá hơn thầy rồi 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Bác Ba Phi và 4 cô gái 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Thật thà không phải lúc 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Khoe của 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Gà 7 đức 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười NGHE LỜI VỢ DẶN 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Quan huyện thanh liêm 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Câu Đố 1 Tháng Tư 18, 2020