Truyện Cười   Truyện cười y học


Chủ đề Trả lời Hoạt động
Đau đầu vì vầng hào quang 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Để quên khi mổ 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Bệnh nhân tâm thần 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Tim tốt 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Chưa chi đã đau 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Quá sốc 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Tình trạng khỏe mạnh 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Y học 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Bệnh đa nghi 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Phải ăn kiêng thôi 1 Tháng Tư 18, 2020
Thoát chết nhờ làm thợ sơn 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Chữa bệnh nói nhảm 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Dấu hiệu của bệnh điếc 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Cuộc sống được kéo dài 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Chịu đau giỏi 1 Tháng Tư 18, 2020
Tăng phí vì làm mất khách 1 Tháng Tư 17, 2020
Truyện cười Đầu to hói nhiều hơn 1 Tháng Tư 17, 2020
Truyện cười Vẫn như cũ 1 Tháng Tư 17, 2020
Truyện cười Lo lắng 1 Tháng Tư 17, 2020
Truyện cười Giờ mới bắt đầu 1 Tháng Tư 17, 2020
Truyện cười Ám hiệu dưới gầm bàn 1 Tháng Tư 17, 2020
Truyện cười Bắt mạch gỗ 1 Tháng Tư 15, 2020
Bác sĩ và bệnh nhân tâm thần 1 Tháng Tư 15, 2020
Truyện cười Còn phải chờ xem 1 Tháng Tư 14, 2020
Truyện cười An ủi 1 Tháng Tư 13, 2020
Truyện cười Gửi lời cám ơn bác sĩ 1 Tháng Tư 13, 2020
Truyện cười Hai bài học về giải phẫu 1 Tháng Tư 13, 2020
Truyện cười Không thể tin tưởng 1 Tháng Tư 8, 2020
Truyện cười Không cần phải tránh 1 Tháng Tư 8, 2020
Truyện cười Thế thì cũng bị rồi! 1 Tháng Tư 8, 2020