2 từ thôi....... cạn lời ccmn!

‘‘facebook’’ hiện đg là thứ nhắc nhở sinh nhật hiệu quả nhất.

Cô giáo said: sao em học đốt tiếng anh thế?
hs: vì em là người VN và em iu dân tộc mk.
lớp:trời đụ
đỉnh cao
ghê
thanh niên mang khí chất bác hồ

‘‘chiến tranh thời xưa’’ ko loa ko bộ đàm, tướng đứng một chỗ nói cả vạn quân đều nghe.
‘‘Tào Tháo’’ tướng quân lỗi lạc của Trung Hoa, c tànghuyên sang VN thik dí những thằng mắc ỉa.
‘‘thành công xuất sắc’’ vc bạn mò đc mật khẩu wifi nhà bên cạnh.
‘‘con nhà người ta’’ ngoan nhất, học giỏi nhất, thw bame nhất và bí ẩn nhất Việt Nam!!!