Ba tiếng nào học sinh hay nói nhất ở trên lớp

Em học sinh suy nghĩ một lúc rồi nói:

  • Em không biết.
    Thầy vui vẻ, hài lòng:
  • Em nói rất đúng, thật đáng khen.
    Em học sinh bàng hoàng, ngơ ngẩn.