Cạn. thơ quá hay. hợp lí!

Trong tù no wine cũng no flower
Cảnh beatiful night khó hững hờ
People see trăng soi out cửa
Moon nhòm khe door ngắm house thơ
-By những người IQ vô cực-