Câu nói đầu tiên là chửi thề

  • Tuyệt!
  • Và nó đã đi được một bước rồi.
  • Tốt lắm!
  • Lúc tập đi nó bị ngã gãy mất chiếc răng, và đã thốt ra câu nói đầu tiên…
  • Hay quá!
  • Anh biết nó nói từ gì mà khen hay!?