Câu nói quen thuộc cuối cùng cx bị áp đảo

Cô:’‘Lớp gì như cái chợ ‘’
Lớp:’‘cô ăn j em bán?’’
‘‘cuộc sống vất vả đôi lúc kiếm tiền mưu sinh’’
‘‘nói cho cô bt chứ chỉ độc quyền chỗ em bán cà khịa thôi cô!’’
‘‘chỗ người quen lấy rẻ như cho, cô ơi!!!’’
Cô:sa mạc lời