Chồng đi làm ở xa và tôi đã lỡ "say nắng" một người đàn ông khác

Chồng đi làm ở xa vài tháng mới về và tôi đã lỡ “say nắng” một người đàn ông khác