Chồng đi làm xa để vợ ở nhà "thiếu thốn".. và

Chồng đi làm xa để vợ ở nhà “thiếu thốn”… và …