Chuyện của các bé

----------o0o----------


Bà mẹ ngồi kể chuyện cho 2 chị em nghe:


- Bà ngoại của các con ở Thành phố Hồ Chí Minh, bà nội thì ở Vĩnh Long…


Cô em gái nhỏ nghe thấy liền hỏi:


- Bà ngoại chị Hai ở đó còn bà ngoại con ở đâu vậy mẹ?