Cô giáo xinh nhưng không biết gì hết

  • Thế cô dạy con những gì?
  • Cô chẳng biết gì hết, chỉ luôn miệng hỏi: Ai nói cho cô biết nào?