Con gì sống ở trên cạn và dưới nước?

Trong giờ giảng bài Sinh học, thầy giáo hỏi một học sinh:

  • Em cho thầy biết , người ta gọi các sinh vật vừa sống được trên cạn vừa sống được dưới nước là gì?
  • Thưa thầy, gọi là thủy thủ ạ!