Đang bận lắm, để khi khác

  • Em bé, chị làm bạn của em được không?
  • Chị để khi khác nhé!
  • Sao em không nhập cuộc với các bạn ở nửa sân kia?
    Vẫn dõi theo trái bóng, chú ta gắt:
  • Đã bảo để khi khác! Lên nốt thì ai trông gôn!