Đều là học từ mẹ

Được một lát, bé lại lay mẹ:

  • Dậy đi mẹ, con nghĩ là mẹ cần phải "đi tè", không thì đái dầm đấy!