Giáo dục nên bắt đầu từ

Một bà mẹ đánh thức con trai:

  • Con ơi, dậy đi, đã đến giờ tới trường rồi!
  • Mẹ, con không muốn đến trường đâu! Mẹ hãy để con ngủ.
  • Con đừng có làm nũng như trẻ con…
  • Con không muốn đến trường! Con không muốn đến đấy nữa. Chúng nó quậy quá, chúng cứ làm phiền con hoài…
  • Nào Roger, con biết rõ rằng con phải đến trường. Dù sao con cũng là thầy giáo mà!