Hoàng tử và công chúa

Hai giáo viên nói chuyện với nhau. Một người nói:

  • Tôi không thể nào chịu được đứa học sinh này. Tôi ra đề là hãy viết một câu chuyện bằng tiếng Anh thế là nó kể chuyện hoàng tử và công chúa.


    Người kia hỏi:


    - Nhưng kể chuyện hoàng tử và công chúa thì có làm sao đâu?


    - Thì nó kể, hoàng tử gặp công chúa và hỏi:Can you speak Vietnamese ? công chúa trả lời :Yes. Thế là đoạn còn lại bằng tiếng Việt hết…


    -Bó tay!!!