Hồi đi học hay bây h các huynh đệ giữ chức vụ nào

1.vua-lớp trưởng
2.hoàng hậu-lớp phó học tập
3.tổng quản-phó lao động
4.công công-phó văn nghệ
5.tri phủ phía bắc-tổ trưởng tổ 1
6.tri phủ phía nam-tổ trưởng tổ 2
7.tri phủ phía đông- tổ trưởng tổ 3
8.tri phủ phía tây-tổ trưởng tổ 4
9.coi ngục-cờ đỏ
10.thái sư-bí thư
11.thái phó-phó bí thư
12.giữ ngân khố-thủ quỹ
13.lính-hs bình thường
14.dân-hs yếu
15.giặc-hs cá biệt

1 Like