Hỏi xoáy đáp xoay cực hài

Đứa em hỏi chị :

 • Tại sao mọi người thích làm “chuyện ấy” thế ?
  – Thì cũng giống như mày thích ngoáy mũi mà
 • Thế con trai sướng hơn, hay con gái sướng hơn?
  – Thế mày ngoáy mũi thì mũi sướng hay ngón tay mày sướng ?
 • Thế tại sao khi con gái bị cưỡng……thì sao lại không sướng ?
  – Thế có kẻ chọc tay vào mũi mày thì mày có sướng nổi không ?
 • Thế tại sao con gái đến tháng thì không làm chuyện đấy ?
  – Mày chảy máu cam thì có muốn ngoáy mũi nữa không ?