Ích lợi của sách

  • À ! Nó đã giúp tớ … tiêu diệt kẻ địch lợi hại.


    - Cái gì ?


    - Tớ đang đọc, bỗng một con chuột cống chạy qua, tớ cầm quyển sách "chơi" liền, và …


    - Trời đất ơi !!!