Khi army đi chợ!

Đứng trước một cửa hàng, bạn army nói với cô bán hàng:

 • Cô bán cho cháu chai jinsu và 1 bịch suga. Cô bán nhanh nhanh cho cháu, cháu đg nấu món chích cừn nu đồ súp đg Fire ở Home. Cháu phải Run về ngay kẻo cháy!
  Cô bán hàng hoang mang
  mắm jinsu?
  đường?
  chích cừn nu đồ…j cơ…?

  À cháu nói j cơ???
  Bạn army:??!!
1 Like