Nếu bò không hút thuốc

Có hai đứa trẻ nói chuyện với nhau:

  • Con bò nhà cậu có biết hút thuốc không?


    - Cậu điên à? Bò làm sao hút thuốc được?


    - Thế thì có lẽ chuồng bò nhà cậu cháy rồi đấy