Ngắn quá nắm không được

Cậu bé sụt sịt nói:

  • Nhưng mà váy mẹ cháu ngắn quá, cháu không nắm được hu hu hu…!!!