Nhắc tìm trẻ lạc!

Tên: Não
Đặc điểm nhận diện: tùy bạn nghĩ sao

  • Đã bỏ nhà ra đi đc hơn một tháng. Khi đi mang theo hết kiến thức đã học từ đầu năm.
    Lời nhắn: Não ơi, ở đâu thì về ik em ơi. Mai thi rồi em!!!