Nói chuyện với trời

  • Mẹ ơi, ra mà xem mau lên. Có một ông trèo lên cột điện thoại đang nói chuyện với trời.

  • Cái gì khiến con nghĩ là ông ấy đang nói chuyện với trời?

  • Vì con nghe ông ta la lớn: "A lô! A lô! Trời ơi, có chuyện gì trên đó, có ai chịu nghe không hả?"