"Người mẫu" chạy mất

  • Thưa cô, em đã cố gắng ghì nó lại để tả, nhưng được một nửa thì nó cắn em và chạy mất ạ!

o O o

Thầy giáo toán hỏi Collins:

  • Lầm này lại điểm "0", em cảm thấy thế nào?
    Collins nghiêm túc trả lời:
  • Thưa thầy, tất cả đều bắt đầu từ "không đến có" ạ!