Sốc vì nhu cầu tình dục "quá cao" của chồng mới cưới

Cửa Sổ Tình Yêu: Sốc vì nhu cầu tình dục của chồng mới cưới - BS Vũ Minh Phượng
Sốc vì chồng cứ liên tục vì nhu cầu quá cao …