Sự tích....thạch dừa!

Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có 1 người tên Thạch Sanh.Yêu thầm anh Sọ Dừa nhà bên cạnh, nên anh quyết định tỏ tềnh.
Sau đó 2 người kết hôn. Và sinh ra 1 đứa con tên Thạch Dừa.
VÀ TỪ ĐÓ CHÚNG TA SINH RA MÓN THẠCH DỪA!!! :v