Sức mạnh của các môn hok

  • sức mạnh của tiếng anh: đọc xong đ/a, chép vẫn sai!
  • sức mạnh của môn toán: chép xong đ/a, ko hiểu j!
  • sức mạnh của môn sử: bt trc đ/a, chép ko kịp!
  • sức mạnh của môn văn: đọc xong đ/a ko muốn chép
  • sức mạnh của môn thể dục:bt trc đề, bt luôn đ/a nhưng ko lm nổi.
  • sức mạnh của môn hóa: ko bt đ/a nó cx ko bt đề nó là j!
    THẠT LÀ DĨ ĐẠI!!!