Thiên thần nhỏ nói

  • Ôi, con trai bướng bỉnh và nhõng nhẽo của mẹ đấy phải không?
  • Chính mẹ mới nhõng nhẽo và bướng bỉnh ấy. Con mà biết mẹ như thế này, con đã nói bố thôi đừng lấy mẹ nữa.