Tiếng anh của những thằng IQ vô cực

‘‘Trong từ no wine cũng no flower
Cảnh beautiful night nay khó hững hờ
People see trăng soi outside window
Moon nhòm khe door ngắm nhà thơ.’’

‘‘school’’
thực ra là seven creepy hour of our life
nghĩa là 7 tiếng kinh hoàng của cuộc đời chúng ta.

‘‘class’’
thực ra là come late and start sleeping
nghĩa là đến muộn và bắt đầu ngủ.