Tóm tắt văn lớp 8...bá

Đề thi:
Em hãy tóm tắt chương trình ngữ văn 8, phần văn bảng = 1 đoạn văn ngắn gọn. Xúc tích và dễ hiểu.
Bài làm:
Vào ngày đầu tiên đi học, chị Dậu thấy bóng mẹ từ xa liền chạy theo.Sau đó chị nhận ra đó là cô bé bán diêm đang bán chó.Bỗng chiếc lá phong rơi xuống cối xay gió, chị chợt nhớ về ông đồ đập đá ở côn lôn.

người chấm: ??!!/ hoang mang -ing/