Trò này dễ bị mời bame lên uống nc chè vs thày cho dui!

Cả lớp đang ngồi học bỗng dưng tuyết rơi.
Thầy xuất khẩu thành thơ:

  • ‘‘Tuyết đang rơi mà hông mưa, tuyết rơi rồi cũng tan thành nc, rắc rối, sao ko mưa ngay từ đầu?’’
  • em nào đối đc câu này thầy cho 10đ!
    Một em đứng lên dõng dạc:
  • ‘‘Thầy ăn cơm, không ăn ct, cơm ăn xong rồi cũng thành ct, lôi thôi, sao hông ăn c*t ngay từ đầu?’’
    Một học sinh khác:
  • ‘‘Mẹ thầy đẻ ra thầy, không đẻ ra con thầy, thầy lấy vợ đẻ ra con thầy,lằng nhằng, sao mẹ thầy không đẻ luôn ra con thầy, để thầy đỡ đứng đây nói lung tung.!!’’
    Thầy:??!!