Truyện cười Ai đúng

													- Re... eeng! Re... eeng!<br />


- Mời đội A.


- Thưa, đó là Từ Thức lên không gian và đã lạc động thiên thai…


- Mời đội B.


- Thánh Gióng cưỡi ngựa bay trước ạ.


Các cổ động viên lao nhao:


- Trật lất, đó là chú Cuội đã bay lên cung trăng ngồi ôm gốc đa lâu lắm rồi chứ bộ.


- ???