Truyện cười Anh hưởng

- Hình ảnh thì tốt, còn âm thanh không được rõ lắm.