Truyện cười Bán đảo

  • Cậu có biết tại sao chỗ này gọi là bán đảo không?
  • Ô hay, thế cô giáo dạy lâu nay mà cậu không biết à? Bán đảo là đảo người ta bán cho nước khác, thí dụ như nước ta trước kia bán cho thực dân Pháp nên gọi là bán đảo Đông Dương…