Truyện cười Bây giờ thì em đã biết

   Trong giờ địa có 1 hs hỏi cô giáo:
    - hs: cô ơi , hình như em nghe nói nếu một nơi nào có có lửa cháy thì gió sẽ thổi zề nơi đó fải hông cô?

    - cô giáo: đúng rùi , ở nơi cháy sẽ có nhiệt độ cao nên khí áp thấp , gió sẽ thổi từ nơi khí áp cao đến nơi khí áp thấp tức là gió sẽ thôỉ từ những nơi khác đến chỗ cháy.
    - hs: như vậy kết luận là chỗ nào có lửa sẽ có gió tổi đến fải hông cô.
    - cô giáo: ô kê.
    - hs: à , bi giờ thì em đã hiểu tại sao cúp điện người ta lại đốt đèn cầy.
    - cô giáo: tại sao?
    - hs: để gió thổi đến cho mát ạ.