Truyện cười Bệnh gan

  • Dạ, triệu chứng của "bệnh gan" là… là nói mấy cũng không nghe, đánh mấy cũng không khóc, phạt mấy cũng không chừa.
  • ???
    o O o
    Cô giáo hỏi học sinh:
  • Đề bài là "cuộc trò chuyện của bố mẹ em", tại sao em chỉ viết toàn lời của mẹ?
  • Thưa cô, vì bố em chỉ gật đầu thôi ạ.