Truyện cười Bố của Vova

Cô giáo:

  • Petia, bố em làm nghề gì?

  • Kỹ sư

  • Lena, thế bố em làm nghề gì?

  • Giám đốc nhà hát

  • Vova, thế còn bố em?

  • Ông ấy chết rồi.

  • Thế ông ta làm gì trước khi chết?

  • Rên rỉ