Truyện cười Bố là của ai?

 Thường ngày mẹ vẫn nựng cậu con trai năm tuổi là ” con là con chó cún của mẹ ” . Một hôm , mẹ hỏi bé :

-Con là của ai ?
Bé trả lời :

  • Con chó cún của mẹ !
  • Thế bố là của ai ?
    Bé :
  • Bố là con chó cún của bà nội !
    Mẹ : !!!