Truyện cười Bố nào con nấy

Trưa về, Tí khoe:


- Mẹ thấy chưa? Nhà sạch bóng. Mẹ trả công lao động cho con đi.


- Từ từ đã…


- Con phải trả ngay cho ba thằng bạn giúp con lau nhà, mỗi đứa một ngàn, con ngồi không thì cũng có hai ngàn hì hì…