Truyện cười Bố và con

----------o0o----------
Bố sai con ra chợ mua diêm. Ðược một lát, cậu bé chạy về, mặt mày rạng rỡ.

  • Mua được không, con ? - Bố hỏi.
  • Ðược ạ.
  • Khá lắm! Thế nào, diêm tốt chứ ?
  • Hết chê.
  • Sao con biết ?
  • Thì con đã quẹt thử từng que một, rồi mới trả tìền cơ mà! …