Truyện cười Bơ vơ

  • Vâng ạ.
  • Nhà cháu ở đâu?
  • Cháu không biết, hôm nay nhà cháu dọn đến chỗ mới.
  • Thế bố cháu tên là gì?
  • Cháu cũng chưa rõ ạ, hôm nay mẹ cháu và ông ấy sẽ cưới nhau.