Truyện cười Bom và ngòi thuốc

Vôva và bạn nó là Pechia nhìn thấy 1 người đàn ông trần truồng có cái bụng rất to trong bồn tắm. Hai đứa liền hỏi:

  • Bác ơi! Bác có cái gì trong bụng đấy!!!???
  • Bom đấy. - Người đàn ông trả lời.
    Vôva thì thầm vào tai Pechia:
  • Chúng mình làm cho nó nổ đi.
    Penchia: Không được!!! Ngòi ngắn quá, nguy hiểm lắm…