Truyện cười Cà phê chuồng

Cô giáo: Nước ta là xứ nhiệt đới có nhiều sản phẩm thiên nhiên, một trong những sản phẩm đó là cà phê. Em hãy cho biết nước ta có những loại cà phê nào?

Học sinh: Thưa cô, cà phê Trung Nguyên, cà phê G7, cà phê Moment, cà phê chuồng nữa ạ!
Cô: Cà phê chồn chứ, sao lại chuồng?
Học sinh: Không, cà phê chuồng ạ, em nghe bố em bảo chú trợ lý: “Ở thành phố ta có mấy quán cà phê chuồng hay lắm khi nào anh em mình đi thưởng thức đi…”.
!!!