Truyện cười Cái chấm ấn tượng

HS một lớp mẫu giáo được cho bài tập là tìm một thứ gì gây ấn tượng và minh họa chuyện đó lại trên bảng.

Johnny lên bảng, chấm một đốm phấn trắng rồi về lại chỗ ngồi.

Quá ngạc nhiên, cô giáo hỏi:

  • Cái chấm nhỏ xíu này mà gây ấn tượng ư?
  • Dạ, thưa cô - Jonny trả lời - Hằng tháng chị em lại chấm mấy cái chấm
    lên tờ lịch, và tháng nào mẹ em không trông thấy chúng lại muốn xỉu đến
    nơi