Truyện cười Chớ có dại

Cậu con trai mới lớn hỏi bố:

  • Bố ơi! Tại sao người ta lại nói: “Không nên đánh phụ nữ dù chỉ là một cành hoa”?

  • Thì con cứ đánh thử xem, sẽ biết ngay thôi mà!