Truyện cười Chủ ngữ ở đâu?

Cô giáo đang dạy học sinh về môn luyện từ và câu, cô đọc một câu :

- Tên tội phạm cuối cùng cũng đã bị bắt.” Em nào cho cô biết, chủ ngữ đang ở đâu?
- Bạn Mai nhanh nhảu đáp:
- Thưa cô , chủ ngử đang ở nhà giam ạ
- !!!!!