Truyện cười Chưa sao

Mẹ hoảng hốt kêu lên:


- Chết chửa, bố mày biết thì sao?


- Không sao, bố biết rồi. Bố đang bị mắc trên quạt trần không xuống được.