Truyện cười Cô giáo cũng chịu!

 • Em B. em hãy cho cô biết buổi tối mùa đông em ngủ với gì?
  Học sinh:
 • Thưa cô với mẹ em ạ!
 • Vậy ở trên là gì?
  Học sinh thật thà:
 • Thưa cô, ở trên là bố em ạ!
  Cô giáo bực quá bèn phải hỏi:
 • Thế cái chăn bông ở đâu?
  Học sinh càng thật thà hơn:
 • Thưa cô, dưới mông mẹ em ạ!
  Cô giáo: !!!